Neprimjereni spomenici

WEB APLIKACIJA / WORDPRESS WEB STRANICE

Razvoj i programiranje WordPress web stranica s web aplikacijom na Google Maps API te integracijom baze podataka za izradu interaktivne karte spomenika.

TKO / ŠTO

web aplikacija / interaktivna karta

Udruga Sfius nam se obratila s potrebom za web stranice koje bi smisleno i funkcionalno prikazivale interaktivnu kartu baziranu na bazi podataka koju su izradili u Excellu. Željeli su mogućnost samostalnog ažuriranja karte, dodavanja korisnika partnerskih organizacija i dizajn po mjeri. Dizajn web stranica je napravio Oleg Šuran a mi smo ga primijenili na odabranoj WordPress platformi i prema njemu dizajnirali samu kartu.

usluge
razvoj web aplikacije
dizajn interaktivne karte
tehnologija
WordPress CMS
Google Maps API
klijent
Sfi:us
Godina
2019/20

...a što su to web aplikacije?

X